Wanneer wordt er beslag gelegd door een deurwaarder?

Er zijn zelfs televisieprogramma’s over: een bezoek van de deurwaarder. Als dingen financieel minder gaan, kan het zelfs zo ver komen dat u een bezoek krijgt van de deurwaarder. Maar wanneer gaat deze eigenlijk over tot beslag?
Rekeningen niet betaald
Als u een rekening niet betaalt, dan komt deze bij het incassobureau terecht. Deze zullen een aantal brieven sturen. Als hier geen reactie op komt, dan zal het dossier worden doorgegeven aan een deurwaarder. Zo kan het bijvoorbeeld bij deurwaarder terecht komen, en er wordt dan een procedure opgezet.
De deurwaarder 
De deurwaarder is, in tegenstelling tot het incassobureau, een wettelijk instituut. Zij hebben wat meer middelen tot hun beschikking om een betaling af te dwingen:
– Ze kunnen een dagvaarding uitbrengen; u dient dan voor de rechter te komen
– Ze kunnen beslag leggen op bankrekening, loon/uitkering en op de inboedel
– Ze kunnen zelfs een woning ontruimen
Hoe werkt het? 
Als eerste krijgt u een brief van het incassobureau waarin wordt medegedeeld dat uw dossier doorgegeven is aan de deurwaarder. De deurwaarder stuurt u vervolgens een of meerdere aanmaningen. Hieraan zijn kosten verbonden. Mocht u niet reageren, dan zal de deurwaarder naar de rechter stappen. U ontvangt dan een dagvaarding in de bus.

Het is nu nog wel mogelijk om een minnelijke oplossing treffen. Hierbij kan incasso hulp bieden.  Zodra de zaak voor de rechter komt is de vordering onherroepelijk. De proceskosten worden opgeteld bij de schuld en, als de rechter dat goed vindt, er kan over worden gegaan tot beslag. Meestal wordt hiervoor gewaarschuwd en worden er meerdere kansen gegeven om tot betaling over te gaan. Zodra ook dit niet lukt zal er beslag worden gelegd op inkomen of goederen.